PrEP – יום הכשרה לרופאי מחוז דרום | הרשמה ותוכנית

תאריך ושעה
09/04/2018
9:00 - 13:30
שתף
Bookmark and Share

  • אנא הירשמו בטופס בתחתית ההזמנה וציינו בסעיף הערות את שם המוסד הרפואי והמחלקה

שלום רב,
החברה לרפואת HIV יחד עם הועד למלחמה באיידס עורכים יום השתלמות לרופאים בנושא הטיפול ב-PrEP

השתתפות ביום ההכשרה חיוני ונדרש ע"י משרד הבריאות כדי לקבל הרשאה לרשום PrEP

תאריך             יום שני 9/4/2018      9:00-13.30
מיקום              בי"ח סורוקה (על מיקום מדוייק יישלח מייל לנרשמים)

התכנים:

  • PrEP – סיכום הידע הקיים בספרות – פרופ' מיכל חוברס
  • מחלות המועברות במין – קליניקה, אבחנה, מעבדה וטיפול – ד"ר דוד ששה
  • איך לדבר על סקס עם המטופלים – ד"ר איציק לוי
  • מנסיון הועד למלחמה באיידס – נועם מסטבוים, עו"ס
  • תכנית הפרפ הישראלית – הפרוטוקול הטיפולי, מעקב, בדיקות דם – ד"ר מרגלית לורבר
הרשמה לכנס

הרשמות לאירוע זה הסתיימו.