תל השומר

מיקום
דרך שיבא
רמת גן


רמת גן, 5262100
Israel


אירועים עתידיים