מרכז הרפואי ע"ש סוראסקי, תל-אביב

מעלה מפה...

מיקום
ויצמן 6
תל אביבIsrael


אירועים עתידיים

  • אין ארועים במקום הזה