גליליון (אגמון החולה)

מיקום
אגמון החולה
יסוד המעלהIsrael


אירועים עתידיים

  • אין ארועים במקום הזה