באודיטוריום בנין המחקר ע"ש פלסנשטיין

מעלה מפה...

מיקום
רח' קפלן 14
פתח תקווה
ישראל


Israel


אירועים עתידיים

  • אין ארועים במקום הזה